на головну   e-mail: vpu20@ukr.net
Головна
Про нас Спеціальності Послуги Фотогалерея Курси перепідготовки Вакансії Контакти
   
 Інформація  Методичні розробки


   Подання
    електронної
   заяви на вступ
   Участь у проектах
   Новини
   Спортивне життя


   Установчі документи,
   ліцензування і акредитація
   Методична служба училища


   Соціально-психологічний
   супровід


   Фінансово-господарська
   діяльність
   На допомогу учневі
   Розклад занять


   Учням про безпеку
   життєдіяльності
   Тендери
   ПартнериРозроблені та друковані методичні матеріали викладачів навчального закладу за період 1999-2020 р.

 • Методичні розробки Пастух Г.М. на тему:
     - «Освітня програма для підготовки кваліфікованих робітників за професією «Електрогазозварник» з числа осіб, які мають повну загальну середню освіту;
     - Методичні рекомендації до виконання лабораторно-практичних робіт з предмета «Обладнання та технології зварювальних робіт» за професією «Електрогазозварник».

 • 14 березня 2018 року у Вищому професійному училищі №20 відбувся круглий стіл обласного методоб’єднання комп’ютерних дисциплін у рамках якого викладач інформатики Бідак Ігор Осипович. презентував оновлену методрозробку «Система комп’ютерної алгебри Maple 2016», для виконання практичних робіт у програмі Maple з дисципліни «Інформатика та обчислювальна техніка» для спеціальності 5.050050401 «Зварювальне виробництво» (підготовка молодших спеціалістів). У програму підготовки молодших спеціалістів за даним напрямком входить курс вищої математики, який є досить складним для учнів. Програма Maple допоможе покращити знання з вищої математики, а методичні вказівки допоможуть швидше осягнути практичні навички при роботі з цією програмою.
  Методична розробка «Система комп’ютерної алгебри Maple 2016» для виконання практичних робіт у програмі Maple.

 • У 2016-2017 р.р. методична розробка викладача української мови та літератури Недзельської І.Я. «Методика викладання життя і творчості Івана Франка на уроках української літератури (з досвіду роботи)» пройшла апробацію у навчальних закладах системи ПТО і рекомендована для впровадження у навчальний процес загально освітніх навчальних закладів відповідно до Програми.

  Методика викладання життя і творчості Івана Франка на уроках української літератури (з досвіду роботи);

 • У 2016 році методичні розробки викладача математики Іваночко Р.О. «Методичні рекомендації до виконання практичних робіт з дисципліни «Вища математика» для студентів за Спеціальністю 5.07010602 «Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів» освітньо-кваліфікаційного рівня - молодший спеціаліст» пройшла апробацію у навчальних закладах системи ПТО при підготовці молодших спеціалістів і рекомендована до впровадження у навчальний процес відповідного рівня акредитації.

  Методичні рекомендації до виконання практичних робіт з дисципліни «Вища математика» для студентів за Спеціальністю 5.07010602 «Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів» освітньо-кваліфікаційного рівня - молодший спеціаліст.

 • 5 січня 2016 року в рамках засідання Школи молодого педагога відбулися Педагогічні читання на тему: «Педагогічна спадщина Галичини». Присутніх ознайомили детальніше з персоналіями та педагогічними ідеями педагогів-галичан та Корифеїв української нації: О.Партицького (доповідач Ковалик О.М.), Я.Цурковського (доповідач Гурій Ю.І.), Т.Лубенця (доповідач Козова Г.М.), Л.Українки (доповідач Болозовська М.К.), М.Грушевського (доповідач Дяк О.П.), Т.Шевченка (доповідач Мрочко Н.М.), І.Франка (доповідач Гомза Г.Д.). Надзвичайно цікавим було представлення педагогічних ідей С.Русової (доповідач Ткаченко О.П.). Окремо увагу приділили висвітленню процесів формування професійно-технічної освіти (доповідач Шпилька Є.Є.), історичному екскурсу видань українських підручників (доповідач Гутник С.Ф.), боротьбі галичан за українську професійну освіту (доповідач Чабан Л.К.). Педагогічні читання були проведені в дружній атмосфері, та отримали схвальні відгуки.
     

 • Методичний вісник ВПУ №20 1/2015. Панорама творчих уроків та виховних заходів. Львів-2015.

 • Викладач - Бідак Ігор Осипович. Методична розробка на тему: “Методика використання Системи комп’ютерної алгебри Maple V 5.0”. Методична розробка призначена для отримання початкових та професійних знань і навиків з математики учнями, за професійним спрямуванням. Методрозробка представляє собою ілюстрований підручник з прикладами та завданнями для самостійної роботи. Рекомендовано для вдосконалення набутих знань учнями з алгебри, лінійної алгебри та стереометрії. У роботі описані можливості та призначення «системи лінійної алгебри Maple» (розроблена Канадським університетом Ватерло), а саме: - Розв’язок лінійних, нелінійних рівнянь, нерівностей, систем.
  - Обчислення різноманітних математичних функцій.
  - Диференціальне та інтегральне числення.
  - Операції над матрицями, векторами. Обчислення лінійної алгебри.
  - Побудова графіків функції у двомірному та тримірному просторі.
  - Перевірка результатів при розв’язку квадратного рівняння, системи рівнянь, границі та знаходженні визначника матриці.
  - Побудова графіка функції, що залежить від двох змінних. Візуальне представлення графіка.

   

 • Волощук Н.Б. «Курс інформатики», навчальний посібник /за редакцією професора А.О. Мельника/, ІІПП при Національному університеті «Львівська політехніка», 2005 р.
 • Волощук Н.Б., «Основи інформатики, програмування та алгоритмічні мови» (методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт до теми «Обробка числової інформації»), ІІПП при Національному університеті «Львівська політехніка», 2005 р.

   

 • Волощук Н.Б., «Основи інформатики, програмування та алгоритмічні мови» (методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт до теми «Обробка текстової інформації»), ІІПП при Національному університеті «Львівська політехніка», 2005 р.
 • Болозовська М.К. Зразки побажань, віншувань та запрошень англійською мовою. - Методичний вісник Львівського НМЦ ПТО, 2004.
 • Галайтата С.П. Втілення принципу інтегрованого навчання при вивченні теми "Елементи математичної статистики" у підготовці спеціальності "Секретар-референт". Методичний посібник / Львів: Видавництво НМЦ ПТО, 2000.
 • Галайтата С.П. Проведення учнівської науково-практичної конференції у ВПУ як метод втілення принципу інтегрованого навчання. – Методичний вісник Львівського НМЦ ПТО, вересень, 2001 р.
 • Дончура І.М. Методика організації та проведення модульного навчання.- Методичний вісник Львівського НМЦ ПТО, 2005.
 • Дончура І.М., Керницький У.С., Ткач-Невідомська Л.М Навчально практичний курс роботи з текстовим редактором MS WORD. Методичні вказівки та лабораторно-практичний практикум./ Львів: Видавництво Національного університету „Львівська політехніка”, 2002.
 • Камінецький Я.Г., Копельчак М.П. Науково-педагогічний експеримент щодо створення моделі вищого професійного училища підприємництва. - Методичний вісник Львівського НМЦ ПТО, 2004.
 • Копельчак М.П. Структурування спеціальних знань і вмінь з обслуговування автоматизованого обладнання учнів вищого професійного училища машинобудівного профілю / Львів: Видавництво ЛНПЦ ІПППО АПНУ, 2001.
 • Смик Г.О. Сценарій тематичного вечора присвяченого Міжнародному дню рідної мови. – Методичні рекомендації до Міжнародного дня української мови/ Львів: Видавництво НМЦ ПТО, 2004.
 • Смик Г.О. Сценарій уроку "Генріх Ібсен. "Ляльковий дім". – Методичні рекомендації щодо викладання української літератури в ПТНЗ/ Львів: Видавництво НМЦ ПТО, 2004.
 • Тис Л.М., Іваночко Р.О., Морміль І.С. Видатки фізики і математики минулої та сучасної доби. – Методичні рекомендації щодо проведення позаурочних заходів з природничо-математичних дисциплін/ Львів: Видавництво НМЦ ПТО, 2004.
 • Фаринюк Н.М. Методична підструктура уроку християнської етики на тему: "Молодь і навколишній світ". – Методичний вісник Львівського НМЦ ПТО, № 2, 2003 р.
 • Фаринюк Н.М. Методика викладання суспільних дисциплін у системі підготовки молодших спеціалістів. Методичний посібник / Львів: Видавництво Національного університету „Львівська політехніка”, 2003.
 • Фаринюк Н.М. Методична робота у вищому професійному училищі. – Методичний вісник Львівського НМЦ ПТО, 2004.
 • Холод О.В. Креслення. Методичні рекомендації. – Методичний вісник Львівського НМЦ ПТО/ Львів: Видавництво НМЦ ПТО, 2004.
 • Черняхівська І.П. До питання про проблемне навчання на уроках хімії. – Методичний вісник Львівського НМЦ ПТО, серпень, 1999 р.
 • Чучман Ю.М. Методична розробка уроку на тему: "Пісенна творчість Дмитра Павличка". – Методичні рекомендації щодо викладання української літератури в ПТНЗ/ Львів: Видавництво НМЦ ПТО, 2003.
 • Чучман Ю.М. Проблема голодомору в Україні в 1932-33 рр. у романі Уласа Самчука "Марія". – Методичні рекомендації щодо викладання української літератури в ПТНЗ / Львів: Видавництво НМЦ ПТО, 2004.
  vpu.lviv.ua. Всі права захищено!